УЙДА ҚОЛИБ
COVID-19ни енгамиз!

Сиз ўзингизни уйда қулай ҳис этишингиз учун, биз 508 та хизматларни бир жойга тўпладик.
ПОРТАЛГА: 7 та янги хизмат қўшилди. 08.07.2020
Сиз ўзингизни уйда қулай ҳис этишингиз учун, биз 508 дан ортиқ хизматларни бир жойга тўпладик.
ПОРТАЛГА: 7 та янги хизмат қўшилди. 08.07.2020
Барча хизматлар билан танишамиз
КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ (COVID-19)? ТЎҒРИСИДА НИМАНИ БИЛИШ КЕРАК?
COVID-19 бўйича Сизни қизиқтираётган саволларга жавоблар олиш
coronavirus.uz